اكنون 25/4/2019, 3:16 pm ميباشد

انجمن نوکیا تمام سري ها


 • انجمن نوکیا تمام سري ها

  مباحث
  پست
  آخرين پست
 • نوکیا سری 30 - 40 ( جاوا )


  گوشی های : 2600 , 2600cn , 2650 , 2651, 3100 , 3100B , 3105 , 3108 , 3120 , 3120B , 3125 , 3200 , 3200B , 3205 , 3220 , 3300 , 3300B , 3560 , 5100 , 5100A , 5140 , 5140B , 5140i , 6020 , 6020b , 6021 , 6030 , 6100 , 6108 , 6200 , 6220 , 6225 , 6230 , 6230B , 6230i , 6270 , 6280 , 6610 , 6610i , 6800 , 6800A , 6810 , 6820 , 6820B , 6820i , 6822 , 6822B , 6830 , 7200 , 7200B , 7210 , 7250 , 7250i , 7260 , 7280 , 8800 , 8801 و ...
  0 مباحث
  0 پست

 • نوکیا سری 60 - v.1 , v.2


  گوشی های : 3230 , 3600 , 3620 , 3650 , 3660 , 6260 , 6600 , 6620 , 6630 , 6670 , 6680 , 6681 , 6682 , 7610 , 7650 , N70 , N90 , Panasonic X600 , Panasonic X700 , Panasonic X800 , Sendo X , Sendo X2 , Siemens SX1 , Siemens SX2 , Lenovo P930 , Samsung D730, N-Gage, N-Gage QD
  0 مباحث
  0 پست

 • سری 60 ورژن 3 , Symbian 9.1 - 9.2 - 9.3


  گوشی های : N71 , N73 ,N73 Music Edition , N75 , N76 , N77 , N80 , N80 IE , N81 ,N81 8GB , N82 , N85 , N91 ,N91 8GB , N92 , N93 , N93i , N95 , N95 8GB , N96 , N97 , E50 , E51 , E60 , E61 , E61i , E62 , E65 , E70 , E90 , 3250 , 5500 , x 5700 , 6110 Navigator , 6120 Classic , 6121 Classic , 6290
  57 مباحث
  58 پست
  ZingMagic Chess v2.0...
  3/12/2010, 1:31 pm
  dddddddd  مشاهده آخرين پست
 • 2 مباحث
  2 پست
  چت دو نفره با دوربين...
  23/2/2009, 4:07 pm
  Admin مشاهده آخرين پست
 • 0 مباحث
  0 پست

 • 55 مباحث
  56 پست
  ZingMagic Chess v2.0...
  3/12/2010, 1:31 pm
  dddddddd  مشاهده آخرين پست
 • 0 مباحث
  0 پست

 • 0 مباحث
  0 پست

 • نوکیا سری 80


  گوشی های : 9210 , 9210i , 9300 , 9500
  0 مباحث
  0 پست

 • نوکیا سری 90


  گوشی های : 7710
  0 مباحث
  0 پست


 • پستهاي جديدپستهاي جديد
 • پست جديد وجود نداردپست جديد وجود ندارد
 • بخش قفل شده استبخش قفل شده است